Danh mục sản phẩm

Trang chủ > Sản phẩm > Quạt hộp > Quạt hộp DC

Quạt hộp DC

  • Quạt hộp DC
    Liên Bây giờ

    Quạt hộp DC

    Tính năng: (1) 10 inch quạt lưỡi; (2) 3 cấp độ gió thiết kế, 1/ 1400rpm、2/1500rpm、3/1600 rpm; (3) trường hợp vật liệu: ABS + PP (4) Năng lượng và phương pháp: DC 12V/năng lượng mặt trời panel (5) Sức mạnh: 6W (6) kết nối với D