Danh mục sản phẩm

Trang chủ > Sản phẩm > Quạt hộp > Quạt hộp năng lượng mặt trời

Quạt hộp năng lượng mặt trời

  • Quạt hộp năng lượng mặt trời
    Liên Bây giờ

    Quạt hộp năng lượng mặt trời

    Features:(1) 10 inch quạt lưỡi; (2) 3 cấp độ gió thiết kế, 1/ 1400rpm、2/1500rpm、3/1600 rpm; (3) trường hợp chất liệu: ABS (4) quyền lực phương pháp: DC 12V/năng lượng mặt trời (5) năng lượng: 6W (6) kết nối với DC điện bảng điều khiển trực tiếp nguồn điện tử.